Basiscursus EHBO en EHAK (eerste hulp aan kinderen)

De EHBO-vereniging afd. Scherpenzeel e.o. wil bij voldoende deelname een beginnerscursus EHBO starten.

Hierin wordt geleerd om op de juiste manier volgens de regels van het Oranje Kruis eerste hulp te verlenen. Behalve het behalen van het Diploma Eerste Hulp bestaat de cursus ook uit de aantekening verbandleer en AED-bediener.

Het overgrote deel van de ongelukken gebeurt thuis, tijdens het werk of bij kinderen tijdens het spelen. Om op de juiste manier te handelen is het verstandig om een EHBO-cursus te volgen. U kunt er tenslotte levens mee redden.

Tijdens de EHBO-cursus zullen tenminste de volgende onderdelen aan bod komen:
– Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
– Stoornissen in het bewustzijn, stoornissen in de ademhaling, stoornissen in de
bloedsomloop
– Ernstige uitwendige bloedingen, shock, uitwendige wonden, brandwonden
– Kneuzing en verstuiking
– Ontwrichting en botbreuken, oogletsels, vergiftiging, elektriciteitsongevallen,
letsels door koude, letsels door warmte
– Verband- en hulpmiddelen
– Reanimatie en het leren bedienen van een AED (Automatische Externe Defibrillator)
– Module “Verbandleer en Kleine Ongevallen”

Eerste Hulp Aan Kinderen

Dit is voorheen een aparte cursus geweest, maar zit sinds enkele jaren verweven in de beginnerscursus.

Iedereen vanaf 15 jaar kan bij de EHBO afd. Scherpenzeel e.o. een beginnerscursus volgen, die opleidt tot het diploma Eerste Hulp.

Bij voldoende deelname start er ieder jaar weer een cursus in ’t Polderhuus te Munnekeburen.

Voor inlichtingen en opgave:
Rina Maarssen (06-25130035)
of via E-mail: info@ehboscherpenzeeleo.nl